• 0

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

The Police Clearance Service Center. ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงาน       ตำรวจแห่งชาติ ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Building 24, Royal Thai Police, Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295 เว็บไซต์ psccenter.sb.police.go.th

service-plan

เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 08.30 - 16.30 น.

บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ( อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ6 เดือน) ถ่ายหน้าที่มีชื่อเรา(ถ่ายสำเนาทั้งของตัวเราและพาสปอร์ตของสามีด้วย กรณีขอใบรับรองความประพฤติเพื่อยื่นขอวีซ่าถาวรไปอยู่กับสามีต่างชาติ)

บัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

ใบสำคัญการสมรสหย่ากรณีหญิงมีการสมรส/หย่า

หลักฐานทางการทหารของชายสัญชาติไทยอายุตั้งแต่17-45 ปี(สด.8, 9, 43 ใบรด. หรือหนังสือผ่อนผันทหารฯลฯ)

หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูตหรือเอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสถานทูตแล้วเช่นRequest for Record check ,checklist for case Number ,ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่สถานทูตได้รับเรื่องไว้แล้วหรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าฯลฯ)

หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองกรณีเป็นผู้เยาว์(อายุต่ากว่า18 ปี)

เอกสารสาคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์

กรณีสมรส

-เตรียมใบสำคัญการสมรสและใบ คร.2ทั้งตัวจริงและถ่ายสำเนาไปด้วย

-ถ่ายสำเนาเอกสารทุกอย่าง 1-2 ชุด เตรียมให้พร้อม เพราะร้านถ่ายเอกสารเดินไกลและคนเยอะ (ไฉไลขอบอกกกนะเค๊ออ)

หมายเหตุ : 1.ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง

2.ชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555เป็นต้นไป

3.หาดำเนินการโดยผ่านบริษัทตัวแทน นายหน้า จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ/หนังสือว่าจ้าง และหนังสือรับรองบริษัทฯ

วิธีการยื่นคำร้อง

สามารถเลือกวิธีการยื่นคำร้องได้ 3 วิธี

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง

- ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีโต๊ะและคุณตำรวจหน้าตาจิ้มลิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายนั่งกันอยู่เรียงราย เหมือนประกวดนางงามสาวไทยก็ไม่ปราณนั่งอยู่ตรงประตูทางเข้า รับรองคุณเดินเข้าไปจะเจอเลยละ สะดุดตามาก คุณตำรวจอาจจะทักเราก่อนว่ามาทำอะไร ถ้าเราหน้าตาสวยหน่อยคุณตำรวจก็จะบริการดีดี๊นะคะ แต่พอบอกว่ามาขอใบกรมตำรวจเพื่อติดตามสามีเท่านั้นหละฮะ คุณตำรวจก็มีอาการเหมือนซีดีแผ่นติดขึ้นมาทันที นะฮ๊า หรือว่าเราเดินเข้าไปอาจจะทักคุณตำรวจก่อน ว่ามาทำอะไร พร้อมกรอกเอกสารและยื่นเอกสารทั้งหมดให้คุณตำรวจตรวจ เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์คุณตำรวจจะชี้ให้ไปที่ห้องถ่ายรูปก่อนนะคะ ไฉไลแนะนำว่าให้โบ๊ะแป้งไปจากบ้านเลยนะคะ พร้อมทั้งกรีดตาแล้วปัดขนตาให้เด้ง แทงตาคุณตำรวจที่ถ่ายรูปไปเลยละคะ

  • พอออกมาจากห้องถ่ายรูปก็จะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือแบบหมึก เค้าจะเอาหมึกดำๆมาทาคะแล้วก็กลิ้งไปมาบนแท่นหมึกดำเหมือนจะดึงแขนเราหลุดออกมาจากหัวไหล่ยังไงก็ไม่ปราณ หลังจากที่คุณตำรวจเอามือเราไปถูไถจนสาแก่ใจแล้ว ก็เอานิ้วเราไปพิมพ์บนกระดาษตามช่องนิ้วคะ ครบทั้ง 10 นิ้วเป็นอันเสร็จสิ้น เอ้าแล้วตูจะไปล้างมือยังไงเนี่ย ล้างคร่าวๆก็พอเนอะ เดี๋ยวค่อยกลับไปล้างที่บ้านต่อ เดี๋ยวกรมตำรวจเค้าจ่ายค่าน้ำแพง เคอะๆ
  • ถ่ายรูป(ที่สำนักงานตำรวจมีบริการถ่ายรูปให้คะ ไม่ต้องนำรูปไปแต่ถ้ามีแล้วอยากนำไปเผื่อก็ได้คะ)

ชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท

-รับใบนัดรับเอกสาร หลังจากส่งมอบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (กรณีผู้ร้องพำนักอยู่ต่างประเทศเท่านั้น)

  • ให้พ่อแม่พี่น้องหรือญาติไปดำเนินการให้ได้คะ ใครว่างดึงตัวมาเลยคะ ขอร้องแทบกราบกรานกันเลยทีเดียว เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจทั่วไปในgoogle เลยคะหรือในเว็บกรมตำรวจ เขียนรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ดำเนินการเรื่องอะไร ใช้ 2 ใบนะคะ ใบมอบอำนาจดำเนินการ กับใบรับเอกสารเมื่อเสร็จสิ้นในกรณีที่ไม่ได้ส่งไปที่บ้าน แล้วให้ผู้รับมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาทในหนังสือมอบอำนาจด้วยคะ การติดอากรแสตมป์ถ้าไม่แน่ใจว่าติดยังไง ก็เอาไปติดที่กรมตำรวจเลยคะ ถามเจ้าหน้าที่เอา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุนะคะ ขอย้ำคะ ถ้าหมดอายุต้องขอใบยืนยันการมีชีวิตอยู่ที่สถานทูตไทยกรุงออตโตวานะคะ ไฉไลเจอมาแล้วคะ พอดีว่าบัตรประชาชนเพิ่งมาหมดอายุตอนที่มาแคนาดาพอดี พอยื่นเอกสารไปสรุปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ออกใบให้บอกว่าต้องไปขอเอกสารเพื่อยืนยันว่ามีถิ่นที่อยู่ที่แคนาดาจริง ถ้าสงสัยยังไงก้อหลังไมค์มาถามไฉไลได้คะในกรณีนี้ เรื่องมันยาว และ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด+รูปถ่ายขนาด1นิ้ว 2 รูปด้วย
    • ส่งไปรษณีย์มาให้ผู้รับมอบอำนาจ แนะนำว่าให้ส่งFedex หรือ DHL
    • รอประมาณ 3 อาทิตย์คะถึงได้ใบรับรองความประพฤติแล้วค่อยให้พี่สาวหรือญาติส่งกลับมาจะเลือกใช้บริการไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือ Fedex หรือ DHL แล้วแต่กำลังเงินในกระเป๋าคะ หรือว่าสามารถให้พี่สาวหรือญาติส่งไปโดยตรงที่สิงค์โปร์ได้เลยคะ แต่ว่าต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลและรหัสUCI NUMBER ไปด้วยนะคะ คือให้ข้อมูลแนบไปด้วยแบบละเอียดเจ้าหน้าที่สถานทูตที่สิงค์โปร์จะได้หาข้อมูลเราได้ง่ายและรวดเร็วคะ

3.ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ แนะนำว่าให้เข้าไปอัพเดทข้อมูลในเว็บกรมตำรวจอีกทีคะ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีนี้ไฉไลไม่ค่อยแนะนำคะ เผื่อเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารอะไรเพิ่มอีก เราต้องส่งไปหรือว่าเจ้าหน้าที่อาจติดต่อเราล่าช้า หรือเอกสารอาจสูญหายระหว่างทางคะ

วิธีการรับเอกสาร

กรณีพานักอยู่ในประเทศไทย

สามารถเลือกวิธีการรับเอกสารได้ 3 วิธี

1.มารับด้วยตนเอง โดยนำใบนัดรับเอกสาร พร้อมด้วยเอกสาร/บัตรประจำตัว

ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ครบกำหนดรับ

2.มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยมอบใบนัดรับเอกสาร พร้อมทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมาติดต่อเจ้าหน้าที่และแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองลายมือชื่อถูกต้อง ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ฝ่ายละ 1 ฉบับ มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ครบกำหนดรับ (หนังสือมอบอำนาจ จะต้องติดอากร แสตมป์ 10 บาท )

3.รับทางไปรษณีย์ ไฉไลได้วันนัดให้มารับเอกสาร หลังจากวันที่ยื่นก็ประมาณ 3 อาทิตย์เด้อค่า ถ้าไม่อยากเดินทางมารับเองก็เจ้าหน้าที่เค้ามีบริการซองจดหมายพร้อมทั้งให้เราเขียนจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ค่าธรรมเนียมประมาณ 50บาท(ต้องเช็คอีกทีแต่ไม่น่าจะเกิน 100 บาท) ถ้าไม่อยากเสียเวลาแนะนำให้ พิมพ์ที่อยู่แล้วปริ๊นท์ออกมา ตัดแล้วแปะกาว 2 หน้าไว้เลย พอถึงโต๊ะเจ้าหน้าที่ก็แกะกาวแล้วแป๊ะเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ถ้าใครจะเดินทางโดยบีทีเอส ก็ลงสถานีสยามนะ แล้วถามคนแถวนั้นเอา เค้าจะชี้ๆ เราก็เดินไปก็เจอแล้วออกจะใหญ่โต หรือใครขับรถมาก้อเอาไปจอดในห้างสยามพารากอน หรือสยามสแควร์ แถวๆเทือกๆนั้นแล้วเดินเอา เพราะบางทีข้างในสำนักงานตำรวจที่จอดรถไม่พอ วัดดวงเอาเด้อ”

การขอใบรับรองความประพฤติที่แคนาดา

ง่ายมากเลยคะไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเลย เอาแค่พาสปอร์ตไปกับจดหมายที่ทางสถานทูตให้มา ถ้าไม่มีก็เอาแค่พาสปอร์ตแหละคะ ไฉไลก็คิดว่าป๊าดระบบที่ไทยนี่ขอเอกสารเยอะแยะมากมาย บัตรประชาชนแล้วยังพาสปอร์ต แถมทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบ ร.ด ขอร้องว่าโอ้ ก็อดคุณจะเอาไปทำไรคะ แค่เอาลายนิ้วมือไปแล้วบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดก็พอแล้วมั้งคะ แต่ก็นึกขำๆเนอะว่าปีๆนึง ตู้ใส่เอกสารที่กรมตำรวจพอไหมเอ่ยๆ การขอใบรับรองที่แคนาดาสามารถทำได้ดังนี้คือ

1.สามารถขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจที่ตัวเองอาศัยอยู่ ทุกเมืองทุกเขตมีสถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้จ๊ะ สถานีตำรวจบางเขตมีแบบดิจิตอลแล้ว แต่บางเขตที่ชานเมืองหน่อยจะเป็นแบบระบบหมึกอยู่นะจ๊ะ ก็มือเลอะมือดำกลับบ้านกันไปนะจ๊ะ คริๆ

2.สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือกับอเจนซี่ที่ได้ผ่านการรับรองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนาดา(the Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

การขอพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อส่งไปขอเช็คประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนาดามี 2 แบบด้วยกันคือ

1.แบบ Digital (electronic) fingerprinting (การพิมพ์ลายนิ้วมือแบบดิจิตอล)

2.แบบ Traditional “ink and roll” fingerprinting (แบบหมึกเหมือนที่ทำที่เมืองไทย)

ทั้งสองแบบมีค่าธรรมเนียมนะจ๊ะ ขอบอก ทุกคนรู้เนอะ คริๆ

การพิมพ์ลายนิ้วมือแบบหมึก ตอนที่ไฉไลไปทำ จำได้ว่าจ่ายให้กับสถานีตำรวจแถวบ้านแผ่นละ 30$ ต้องใช้ 3 ใบ รวมทั้งหมด 90$ แถมหลังจากนั้นไฉไลต้องส่งไปที่ RCMP เพื่อไปตรวจสอบหาประวัติอาชญากรรม ไฉไลรอมาเดือนนึงทางสิงค์โปร์ส่งอีเมล์มาบอกว่ายังไม่ได้เอกสารจากกรมตำรวจแคนาดา ป๊าดดด เราส่งอีเมล์ไปถาม RCMP เจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์ตอบกลับมา ช้ามากประมาณ 2-3 อาทิตย์ตอบกลับมาว่าเราไม่เคยได้รับเอกสารของคุณเลย เป็นอันว่าไฉไลต้องวิ่งไปทำเอกสารใหม่แบบระบบดิจิตอล ไม่เปื้อนมือไม่ดำด้วย ทำกับอเจนซี่ แล้วอเจนซี่จะส่งลายนิ้วมือของเราไปที่ RCMP เลย รวดเร็ว3วันเองคะได้แล้ว เราสามารถบอกให้อเจนซี่ระบุให้RCMP ส่งกลับมาให้เราที่บ้านได้ด้วย บางอเจนซี่บอกว่าทางRCMP จะส่งไปสิงค์โปร์โดยตรง แต่ไฉไลไม่แนะนำนะคะ เพราะว่าเคยมีในกรณีที่ให้ทางRCMP ส่งเอกสารไปสิงค์โปร์โดยตรง ทางRCMPก็จะส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาไปที่สิงค์โปร์กว่าจะไปถึงก็ร่วมเดือนได้ ไม่แนะนำคะ ถ้าทางสิงค์โปร์ขอเอกสารมาด่วนๆ ให้เราบอกอเจนซี่ว่าให้ทางRCMP ส่งใบรับรองความประพฤติกลับมาให้เราที่บ้านคะ แล้วเราส่งไปที่สิงค์โปร์เองคะ ปลอดภัยและรวดเร็วกว่าคะ ส่วนแบบดิจิตอลจำได้ว่าจ่ายไปไม่เกิน 100$

ปัจจุบันตัวแทนรับพิมพ์ลายนิ้วมือที่ผ่านการรับรองโดย RCMP มี 7 แห่งด้วยกันหากันเอาเองนะคะมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ย คริๆ ตามชื่อข้างล่าง

1.ClearNeed Information Systems Inc.

2.Commissionaires Fingerprinting and Identification Services

3.Excellium

4.Legal-Ease Document Service

5.L-1 Identity Solutions

6.Mobile E-Fingerprint Service

7.National Pardon Centre

ส่วนไฉไลขอเล่าประสบการณ์การพิมพ์ลายนิ้วมือแบบดิจิตอลDigital (electronic) fingerprinting ที่

National Pardon Centre Montreal

photo

ที่อยู่ข้างล่างนะคะ หากใครอยู่ไม่ไกลจาก มอนทรีออลก็ไปใช้บริการได้เลยคะ

montreal address

หน้าตาออฟฟิศเวลาเดินเข้าไปจะเจอพนักงานนั่งตรงนั้นแล้วก็จะยิ้มพร้อมทักทายว่า ฮัลโหล หรือว่า บองชูว์(ที่แคนาดาแถบมอนทรีออลเค้าพูดภาษาฝรั่งเศสกันด้วยนะคะ)ใครที่จะมาอยู่แคนาดาแถบฝั่งเคเบกก็เรียนภาษาฝรั่งเศสมาด้วยเลยคะ มันจำเป็นต้องใช้อย่างแรงนะคะ ไฉไลขอเตือนคะ แถบๆนี้ภาษาอังกฤษไม่กระดิกไม่เป็นไรคะ แค่พูดภาษาฝรั่งเศสก็อยู่รอดคะ แถบเคเบกเนี่ยคะ ภาษาฝรั่งเศสจ๋ามาก ออกแนวชาตินิยม 55555555

perdon

ภาพข้างล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนนิ้วคะ พอสแกนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยคะ

fingerprint-5

สนใจแล้วใช่ไหมละคะ สะดวกและรวดเร็ว มาดูราคากันคะว่าประมาณเท่าไหร่

prices

เสร็จเรียบร้อยทางอเจนซี่จะส่งไปให้ที่(RCMP)กรมตำรวจแคนาดาทางคอมพิวเตอร์เลยคะ หลังจากนั้นทางกรมตำรวจก็จะใช้เวลา 3วันในการตรวจประวัติของเราถ้าไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ ประมาณ 1 อาทิตย์ เอกสารทางกรมตำรวจน่าจะถึงบ้านแล้วคะ แต่ถ้ามีประวัติอาชญากรรมก็จะใช้เวลาประมาณ 120 วันคะ ตามเอกสารข้างล่างนี้นะคะ อ่านแล้วทำความเข้าใจเลยคะ ถ้าทางกรมตำรวจใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ในกรณีที่เราไม่มีประวัติให้เราโทรไปตามที่เบอร์หรืออีเมล์ไปถามตามเอกสารข้างล่างนี้เลยคะ

RCMP

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ง่ายเหมือนไฉไลปลอกกล้วยเข้าปากเลยใช่ไหมละคะ  อะอะขอเสียงปรบมือหน่อย "แปะ"

Leave a comment